Leagan Gaeilge

Séanadh

Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá siad beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoin Roinn seo agus faoi Ranna eile Rialtais. Cé go ndearnadh gach dícheall le linn an t-ábhar a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na láithreáin sin.


Main Menu