Quis Separabit? The Connaught Rangers through time and history’

‘Quis Separabit? The Connaught Rangers through time and history’
This online conference is funded by the Commemorations Unit, the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media under the community strand of the Decade of Centenaries Programme and Galway County Council.
The conference will go live on Saturday 25 September at 1pm and will be available on https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/category/topics/connaught-rangers and on the Galway Beo Facebook page and YouTube channel.

‘Quis Separabit? Na Connaught Rangers – a stair i gcaitheamh na mblianta’
Tá an chomhdháil seo á maoiniú ag an Aonad Cuimhneacháin, sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán faoin tSraith Phobail de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán agus ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.
Beidh an Chomhdháil beo ag a 1pm Dé Sathairn an 25 Meán Fómhair 2021. Is féidir féachaint ar an gcomhdháil fhíorúil seo ar an láithreán gréasáin a leanas https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/category/topics/connaughtrangers agus ar chainéal YouTube agus Facebook Galway Beo.

Leave a Comment